strona główna

LISTA  NINIEJSZA ZAWIERA WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE MODUŁY, A TAKŻE TE "WYBIEGAJĄCE W PRZYSZŁOŚĆ" (DO KOŃCA OKRESU PRZYPADAJĄCEGO NA AKTUALNE  "OGNIWO" - KLIKNIJ TUTAJ  BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ). W MIARĘ PRZYBYWANIA NOWYCH MODUŁÓW LISTA BĘDZIE UZUPEŁNIANA.

II "157A" 27.02.1993
1/ FIS/A/DIS/F/G/GIS/DIS
2/ C/A/CIS/D/F/F/C
3/ DIS/C/C/B/G/DIS/A
4/ A/A/C/FIS/CIS/C/B
5/ E/F/H/CIS/E/B/D
6/ B/F/B/F/C/C/A
7/ GIS/C/C/G/A/G/B
8/ F/G/GIS/GIS/D/D/H
9/ D/GIS/D/D/H/DIS/G
10/ C/A/CIS/F/A/FIS/A
11/ G/C/D/CIS/F/E/F
12/ CIS/E/C/CIS/GIS/CIS/G
13/ CIS/DIS/C/E/C/FIS/A
14/ FIS/H/D/E/GIS/CIS/GIS
15/ B/DIS/B/F/FIS/CIS/B
16/ C/F/A/FIS/C/CIS/B
17/ CIS/G/H/C/G/F/CIS/
18/ H/C/B/B/FIS/F/A
19/ G/G/CIS/G/A/H/F
20/ DIS/FIS/GIS/FIS/E/D/D
21/ B/FIS/B/CIS/H/FIS/B
22/ D/CIS/B/C/GIS/GIS/FIS


III "118A" 03.08.1993
23/ H/DIS/GIS/F/E/B/D
24/ DIS/G/H/F/D/FIS/C
25/ D/F/CIS/D/D/E/G
26/ H/GIS/FIS/A/A/A/E
27/ FIS/G/F/G/CIS/H/GIS
28/ H/C/H/C/C/FIS/G
29/ F/C/B/D/G/E/CIS
30/ CIS/GIS/E/FIS/DIS/G/H
31/ C/C/E/A/B/CIS/C
32/ H/A/H/H/DIS/E/C
33/ B/B/G/C/GIS/GIS/B
34/ C/B/B/FIS/C/CIS/C
35/ F/C/FIS/DIS/C/GIS/GIS
36/ G/H/FIS/G/C/F/C
37/ FIS/F/D/B/F/H/F
38/ CIS/C/GIS/CIS/DIS/CIS/B
39/ E/A/B/E/E/FIS/G


IV "121A" 29.11.1993
40/ C/GIS/C/E/GIS/H/DIS
41/ A/FIS/A/H/E/H/D
42/ CIS/CIS/FIS/CIS/CIS/H/FIS
43/ C/H/FIS/CIS/GIS/F/E
44/ H/D/GIS/D/H/DIS/B
45/ C/D/G/A/H/D/G
46/ FIS/G/FIS/A/CIS/F/E
47/ C/FIS/CIS/FIS/B/D/G
48/ B/FIS/A/B/H/G/H
49/ F/F/CIS/B/C/E/G
50/ CIS/GIS/CIS/D/G/A/FIS
51/ B/E/CIS/CIS/GIS/A/E
52/ DIS/GIS/H/GIS/GIS/CIS/GIS
53/ A/DIS/B/A/GIS/B/E/
54/ C/G/E/F/D/H/D
55/ E/H/F/FIS/C/B/E
56/ FIS/G/H/GIS/F/D/FIS


V "91" 30.03.1994
57/ A/A/CIS/FIS/A/D/C
58/ H/DIS/E/E/D/FIS/B
59/ F/H/DIS/B/D/FIS/D
60/ E/H/DIS/G/F/A/CIS
61/ CIS/DIS/C/GIS/G/G/H
62/ C/DIS/E/G/B/G/F
63/ A/FIS/A/D/D/FIS/GIS
64/ C/G/C/E/CIS/FIS/D
65/ F/G/H/F/GIS/D/DIS
66/ G/D/A/H/B/G/A
67/ DIS/F/G/DIS/E/F/FIS
68/ G/A/DIS/C/C/E/A
69/ DIS/GIS/G/D/C/F/F


VI "109A" 29.06.1994
70/ H/E/E/C/D/GIS/B
71/ FIS/H/B/F/DIS/D/FIS
72/ GIS/GIS/B/DIS/C/A/B
73/ E/DIS/H/E/B/D/B
74/ CIS/A/D/GIS/C/DIS/C
75/ A/GIS/A/G/D/E/B
76/ FIS/H/D/FIS/DIS/FIS/B
77/ DIS/DIS/A/D/A/H/B
78/ F/C/D/H/G/G/E
79/ B/E/FIS/H/F/A/F
80/ DIS/G/D/DIS/CIS/FIS/H
81/ D/D/C/DIS/CIS/A/GIS
82/ A/F/C/C/C/C/A
83/ FIS/C/GIS/B/D/B/DIS
84/ D/B/E/DIS/DIS/E/DIS


VII "136A" 16.10.1994
85/ D/C/CIS/CIS/DIS/C/B
86/ A/CIS/E/CIS/DIS/G/B
87/ B/G/F/G/DIS/A/B
88/ GIS/CIS/G/H/H/GIS/B
89/ C/DIS/F/E/A/DIS/DIS
90/ D/DIS/FIS/H/C/H/FIS
91/ D/A/E/B/FIS/GIS/H
92/ G/DIS/D/FIS/A/GIS/GIS
93/ B/E/A/C/B/D/F
94/ G/H/GIS/FIS/B/F/G
95/ FIS/FIS/FIS/FIS/H/C/GIS
96/ A/CIS/B/A/D/FIS/GIS
97/ D/H/FIS/C/F/DIS/D
98/ C/CIS/H/CIS/C/B/D
99/ F/F/C/GIS/D/C/H
100/ C/DIS/B/F/GIS/FIS/D
101/ D/D/FIS/GIS/D/E/D
102/ E/D/F/GIS/A/A/F
103/ E/D/A/F/E/A/B
104/ C/GIS/G/DIS/F/GIS/G


VIII "129" 01.03.1995
105/ E/CIS/H/D/C/DIS/DIS
106/ E/CIS/CIS/H/GIS/DIS/F
107/ GIS/GIS/DIS/C/A/DIS/A
108/ E/D/D/B/FIS/G/A
109/ CIS/GIS/A/B/E/B/D
110/ B/G/C/H/C/GIS/CIS
111/ C/D/H/FIS/H/G/H
112/ GIS/FIS/H/G/E/F/F
113/ D/C/H/B/H/DIS/B
114/ F/B/E/E/DIS/CIS/H
115/ E/DIS/G/FIS/F/FIS/G
116/ D/C/CIS/C/DIS/DIS/D
117/ DIS/CIS/C/FIS/FIS/A/F
118/ CIS/FIS/H/FIS/DIS/C/F
119/ CIS/CIS/F/F/C/G/E
120/ A/D/GIS/F/H/DIS/B
121/ FIS/H/DIS/B/E/B/E
122/ CIS/B/E/C/F/D/H


IX "136B" 08.07.1995
123/ D/DIS/C/FIS/D/F/F
124/ D/C/H/C/F/F/CIS
125/ DIS/B/C/G/F/GIS/FIS
126/ F/G/FIS/H/FIS/DIS/F
127/ CIS/G/DIS/A/C/A/D
128/ GIS/B/D/H/C/GIS/D
129/ B/D/C/B/DIS/A/C
130/ GIS/B/A/C/CIS/C/C
131/ G/GIS/FIS/B/G/H/E
132/ D/CIS/DIS/GIS/C/CIS/D
133/ C/G/DIS/G/A/D/H
134/ D/A/G/DIS/B/D/FIS
135/ A/DIS/CIS/GIS/C/E/E
136/ D/C/A/C/CIS/GIS/F
137/ C/C/A/E/F/H/B
138/ F/D/F/DIS/G/FIS/C
139/ FIS/CIS/E/DIS/E/FIS/H
140/ A/DIS/D/D/GIS/C/DIS
141/ F/G/C/DIS/H/FIS/A
142/ DIS/F/CIS/GIS/D/A/CIS


X "109B" 21.11.1995
143/ E/H/FIS/C/H/C/FIS
144/ E/H/H/C/GIS/F/A
145/ A/G/CIS/CIS/H/D/H
146/ A/CIS/GIS/E/A/C/CIS
147/ B/FIS/F/E/GIS/F/F
148/ C/H/E/H/H/CIS/DIS
149/ A/F/C/A/E/FIS/G
150/ DIS/F/DIS/A/GIS/G/H
151/ CIS/H/C/D/CIS/G/GIS
152/ E/GIS/A/C/E/A/F
153/ F/G/H/CIS/E/E/GIS
154/ B/G/A/GIS/A/C/DIS
155/ A/GIS/DIS/DIS/CIS/FIS/B
156/ D/E/GIS/B/C/F/H
157/ E/F/E/G/CIS/C/B


XI "95A" 09.03.1996
158/ E/G/C/G/DIS/CIS/D
159/ GIS/A/E/E/CIS/C/FIS
160/ GIS/CIS/DIS/A/G/FIS/D
161/ CIS/C/D/CIS/CIS/G/G
162/ FIS/G/CIS/A/D/C/C
163/ E/D/C/H/B/C/DIS
164/ F/E/C/CIS/CIS/A/A
165/ D/C/FIS/C/DIS/G/C
166/ G/FIS/GIS/A/G/C/GIS
167/ D/DIS/B/E/C/F/GIS
168/ H/GIS/GIS/C/F/GIS/A
169/ F/GIS/A/B/G/E/FIS
170/ B/FIS/B/CIS/G/C/F
171/ C/D/H/C/G/A/G


XII "118B" 12.06.1996
172/ A/A/B/GIS/E/D/DIS
173/ FIS/D/C/D/H/B/G
174/ DIS/C/H/A/G/G/E
175/ E/C/H/FIS/D/FIS/F
176/ FIS/F/G/H/G/CIS/A
177/ D/GIS/FIS/D/H/C/GIS
178/ A/CIS/GIS/G/B/A/A
179/ CIS/DIS/G/GIS/F/FIS/A
180/ D/B/G/E/G/GIS/D
181/ C/H/D/DIS/E/E/C
182/ C/B/FIS/H/F/C/H
183/ A/C/B/FIS/C/H/C
184/ G/B/F/B/F/C/E
185/ C/E/GIS/CIS/CIS/E/DIS
186/ F/F/H/DIS/GIS/E/F
187/ CIS/D/G/D/E/D/H
188/ GIS/A/E/F/GIS/E/C


XIII "122A" 08.10.1996
189/ FIS/GIS/H/F/DIS/C/A
190/ E/B/H/C/G/FIS/A
191/ G/F/C/F/C/GIS/C
192/ A/GIS/G/E/DIS/FIS/C
193/ A/C/C/FIS/CIS/E/B
194/ GIS/C/B/FIS/C/D/H
195/ C/A/G/B/GIS/G/F
196/ FIS/C/G/CIS/C/F/GIS
197/ A/A/D/B/E/H/H
198/ DIS/CIS/C/E/A/A/B
199/ GIS/F/C/A/E/C/A
200/ F/FIS/H/DIS/B/D/G
201/ D/CIS/FIS/B/A/GIS/GIS
202/ A/GIS/FIS/F/E/G/G/
203/ FIS/FIS/B/GIS/C/G/F
204/ B/C/E/H/C/GIS/G
205/ G/H/D/G/B/E/E


XIV "126" 07.02.1997
206/ E/A/F/CIS/GIS/A/FIS
207/ C/D/F/H/C/B/F
208/ DIS/CIS/C/H/CIS/DIS/D
209/ H/A/DIS/G/GIS/F/CIS
210/ C/C/B/C/H/H/A
211/ H/CIS/G/DIS/B/C/C
212/ G/CIS/DIS/A/F/CIS/G
213/ B/E/H/H/E/H/D
214/ CIS/D/A/FIS/F/D/B
215/ G/DIS/FIS/H/CIS/H/C
216/ A/GIS/C/A/G/A/DIS
217/ C/FIS/GIS/C/A/FIS/CIS
218/ GIS/A/FIS/E/DIS/F/H
219/ F/FIS/A/C/G/B/A
220/ A/H/A/E/B/H/B
221/ E/H/A/B/B/E/C
222/ FIS/B/B/E/DIS/DIS/DIS
223/ H/C/E/H/C/G/F


XV "135" 13.06.1997
224/ F/E/A/C/E/F/Gis
225/ G/Dis/E/E/A/Gis/D
226/ D/Fis/Gis/D/G/C/C
227/ B/DIS/A/DIS/A/H/FIS
228/ CIS/D/G/C/C/FIS/GIS
229/ E/B/DIS/DIS/GIS/B/H
230/ B/D/F/D/D/H/H
231/ H/G/E/D/G/E/DIS
232/ GIS/G/E/F/CIS/H/H
233/ F/CIS/GIS/E/FIS/DIS/FIS
234/ C/B/F/E/C/C/B
235/ GIS/FIS/F/G/A/B/B
236/ G/E/F/C/F/F/F
237/ B/CIS/C/E/C/G/H
238/ DIS/E/G/CIS/G/E/DIS
239/ E/A/F/CIS/C/DIS/DIS
240/ GIS/A/GIS/GIS/FIS/C/H
241/ B/DIS/C/B/D/F/A
242/ FIS/G/GIS/G/DIS/E/G


XVI "179A" 26.10.1997
243/ A/A/DIS/FIS/B/D/A
244/ CIS/B/H/D/FIS/DIS/B
245/ GIS/FIS/E/GIS/B/DIS/FIS
246/ E/G/E/C/A/H/FIS
247/ H/H/FIS/C/F/B/GIS
248/ B/F/C/GIS/H/GIS/D
249/ B/F/D/F/C/CIS/A
250/ A/C/E/C/CIS/H/GIS
251/ DIS/G/G/C/B/F/B
252/ B/C/CIS/E/G/C/E
253/ F/A/C/G/FIS/DIS/D
254/ GIS/E/A/B/DIS/G/G
255/ CIS/D/GIS/A/D/H/FIS
256/ E/DIS/DIS/E/D/GIS/H
257/ D/D/GIS/E/FIS/DIS/H
258/ A/DIS/FIS/C/E/F/G
259/ F/C/C/CIS/A/C/DIS
260/ FIS/B/G/F/GIS/B/H
261/ D/H/F/DIS/CIS/E/G
262/ C/A/A/DIS/G/CIS/A
263/ D/DIS/CIS/CIS/F/DIS/B
264/ A/E/DIS/FIS/GIS/FIS/E
265/ C/CIS/F/C/F/FIS/DIS
266/ D/FIS/E/C/G/FIS/G
267/ F/G/G/DIS/D/D/D
268/ F/A/FIS/D/B/H/E


XVII "179B" 23.04.1998
269/ F/DIS/E/E/D/A/F
270/ GIS/F/D/FIS/H/CIS/DIS
271/ H/CIS/A/GIS/E/CIS/GIS
272/ G/DIS/GIS/C/F/F/FIS
273/ FIS/GIS/CIS/B/D/G/GIS
274/ DIS/D/H/D/C/A/G
275/ D/B/H/E/H/CIS/F
276/ DIS/C/DIS/B/E/FIS/H
277/ G/F/C/CIS/E/GIS/CIS
278/ G/A/A/C/B/F/A
279/ A/E/CIS/E/CIS/B/B
280/ H/GIS/B/E/C/H/F
281/ B/E/E/C/E/DIS/D
282/ G/B/F/DIS/FIS/H/G
283/ B/C/E/FIS/C/A/A
284/ A/C/A/A/D/DIS/G
285/ CIS/C/F/B/GIS/FIS/DIS
286/ H/C/A/FIS/G/H/D
287/ GIS/C/FIS/GIS/C/D/B
288/ C/C/DIS/CIS/FIS/E/C
289/ C/C/CIS/FIS/G/DIS/F
290/ E/B/B/B/E/A/A
291/ DIS/FIS/B/B/FIS/GIS/B
292/ D/CIS/FIS/H/A/A/FIS
293/ DIS/GIS/G/DIS/H/A/G
294/ FIS/C/GIS/D/CIS/CIS/G


XVIII "113" 19.10.1998
295/ GIS/C/DIS/CIS/C/B/E
296/ FIS/C/G/GIS/B/C/DIS
297/ E/CIS/G/FIS/CIS/A/CIS
298/ A/E/C/B/FIS/DIS/DIS
299/ A/CIS/G/B/B/H/FIS
300/ A/C/CIS/A/CIS/F/D
301/ H/GIS/DIS/D/D/B/GIS
302/ D/C/DIS/A/E/CIS/DIS
303/ C/FIS/FIS/DIS/FIS/F/D
304/ A/C/CIS/DIS/D/C/GIS
305/ H/A/H/B/A/B/F
306/ DIS/B/FIS/D/C/D/FIS
307/ FIS/C/E/GIS/F/DIS/C
308/ H/H/A/D/DIS/G/H
309/ GIS/G/GIS/E/C/GIS/G
310/ GIS/GIS/DIS/GIS/DIS/B/A


XIX "69" 09.02.1999
311/ FIS/D/GIS/CIS/FIS/C/GIS
312/ B/CIS/GIS/A/A/CIS/DIS
313/ CIS/G/H/G/A/FIS/B
314/ H/C/CIS/B/DIS/G/D
315/ FIS/B/G/G/DIS/A/D
316/ C/B/E/D/D/C/GIS
317/ B/FIS/D/B/B/GIS/GIS
318/ A/E/F/CIS/C/A/A
319/ FIS/G/B/B/E/H/F
320/ E/FIS/F/E/F/D/A


XX "123" 19.04.1999
321/ CIS/GIS/E/C/F/A/D
322/ CIS/GIS/F/H/GIS/DIS/C
323/ CIS/B/D/H/F/DIS/GIS
324/ E/G/C/A/CIS/GIS/C
325/ DIS/FIS/CIS/A/E/B/C
326/ G/A/G/F/DIS/GIS/A
327/ C/G/C/A/FIS/DIS/C
328/ B/DIS/D/F/B/FIS/C
329/ GIS/DIS/D/E/D/D/FIS
330/ FIS/H/A/E/H/G/G
331/ G/E/B/CIS/FIS/DIS/H
332/ A/F/FIS/D/G/H/B
333/ G/G/FIS/CIS/FIS/FIS/CIS
334/ C/F/B/E/D/G/G
335/ E/E/FIS/DIS/E/DIS/E
336/ F/F/G/H/E/CIS/DIS
337/ B/CIS/GIS/GIS/F/G/C


XXI "151" 20.08.1999
338/ H/E/F/F/C/B/DIS
339/ GIS/GIS/G/DIS/CIS/A/FIS
340/ CIS/A/CIS/C/DIS/C/DIS
341/ CIS/GIS/GIS/FIS/A/GIS/C
342/ A/C/F/B/A/E/F
343/ G/F/A/D/C/C/A
344/ DIS/FIS/FIS/D/H/E/H
345/ B/CIS/B/GIS/CIS/C/B
346/ F/F/A/A/G/CIS/B
347/ GIS/GIS/C/F/D/DIS/C
348/ G/FIS/E/B/CIS/G/C
349/ FIS/FIS/C/G/E/G/C
350/ E/A/C/C/G/FIS/G
351/ H/C/GIS/H/A/D/E
352/ E/C/E/E/H/CIS/C
353/ FIS/H/DIS/GIS/DIS/FIS/FIS
354/ GIS/DIS/H/B/DIS/F/G
355/ FIS/DIS/B/E/F/CIS/CIS
356/ D/H/C/B/G/H/GIS
357/ G/E/DIS/D/E/C/GIS
358/ H/CIS/CIS/GIS/C/D/H
359/ H/D/B/H/F/C/C


XXII "131" 18.01.2000
360/ C/CIS/DIS/D/D/E/B
361/ F/A/B/D/FIS/F/H
362/ C/GIS/DIS/GIS/G/GIS/FIS
363/ FIS/DIS/FIS/DIS/B/CIS/DIS
364/ H/D/DIS/C/G/FIS/B
365/ A/A/GIS/CIS/FIS/F/GIS
366/ CIS/GIS/D/A/GIS/GIS/DIS
367/ CIS/B/GIS/A/CIS/C/C
368/ H/D/H/C/DIS/D/CIS
369/ C/F/F/CIS/F/CIS/C
370/ A/GIS/F/CIS/A/G/DIS
371/ D/C/F/A/B/A/F
372/ A/FIS/C/D/F/DIS/FIS
373/ A/D/D/C/E/F/G
374/ DIS/E/F/E/E/B/G
375/ A/C/GIS/C/E/D/H
376/ B/GIS/D/H/C/F/C
377/ GIS/FIS/G/FIS/E/F/DIS


XXIII "92A" 28.08.2000
378/ C/FIS/B/C/B/GIS/GIS
379/ FIS/F/E/CIS/H/C/C
380/ FIS/CIS/G/H/CIS/FIS/A
381/ DIS/CIS/F/E/C/CIS/H
382/ DIS/DIS/DIS/C/H/CIS/C
383/ GIS/DIS/B/G/F/CIS/G
384/ F/A/D/B/D/CIS/F
385/ D/E/GIS/FIS/GIS/G/C
386/ CIS/D/DIS/DIS/CIS/DIS/H
387/ F/B/C/FIS/DIS/GIS/A
388/ C/B/F/B/A/H/A
389/ C/C/C/C/G/E/C
390/ E/DIS/DIS/CIS/C/GIS/GIS
391/ CIS/G/D/DIS/FIS/DIS/A


XXIV "92B" 28.08.2000
392/ D/GIS/D/F/DIS/F/A
393/ G/DIS/C/G/D/CIS/E
394/ C/FIS/C/FIS/B/D/B
395/ E/G/DIS/G/CIS/A/F
396/ E/D/H/H/E/F/C
397/ GIS/C/G/F/E/CIS/E
398/ B/H/D/C/D/H/DIS
399/ DIS/C/A/A/D/C/E
400/ G/F/D/B/B/G/GIS
401/ GIS/FIS/C/CIS/C/G/G
402/ G/FIS/G/GIS/FIS/C/FIS
403/ H/E/CIS/CIS/F/B/G
404/ DIS/G/DIS/DIS/E/G/G


XXV "180" 28.11.2000
405/ DIS/DIS/G/DIS/H/H/DIS
406/ FIS/H/CIS/B/GIS/A/GIS
407/ E/C/G/CIS/A/G/B
408/ D/F/H/CIS/A/DIS/D
409/ FIS/C/G/D/FIS/FIS/B
410/ H/CIS/E/C/D/C/DIS
411/ D/G/GIS/GIS/C/DIS/H
412/ GIS/A/C/FIS/C/E/D
413/ E/CIS/DIS/GIS/DIS/H/H
414/ F/E/C/G/A/CIS/H
415/ C/F/DIS/DIS/C/E/E
416/ G/A/CIS/E/FIS/G/C
417/ C/B/F/E/F/GIS/H
418/ GIS/FIS/F/E/G/C/GIS
419/ D/C/E/FIS/H/G/E
420/ H/F/F/DIS/G/E/G
421/ D/H/F/FIS/GIS/B/B
422/ A/FIS/H/GIS/CIS/C/E
423/ FIS/A/E/G/F/DIS/H
424/ C/H/GIS/C/GIS/CIS/D
425/ FIS/E/D/E/G/FIS/CIS
426/ B/B/D/CIS/FIS/CIS/F
427/ D/C/A/A/A/A/CIS
428/ F/D/E/B/GIS/E/A
429/ CIS/H/CIS/E/A/D/H 


XXVI "146" 27.05.2001
430/ F/FIS/CIS/FIS/C/FIS/A
431/ H/G/CIS/F/C/CIS/GIS
432/ GIS/A/DIS/D/D/FIS/A
433/ A/B/G/C/A/B/A
434/ C/F/G/F/FIS/E/C
435/ H/B/G/G/FIS/CIS/CIS
436/ D/D/B/D/CIS/A/F
437/ E/E/GIS/A/CIS/E/GIS
438/ F/H/FIS/FIS/G/C/DIS
439/ FIS/GIS/FIS/GIS/C/H/C
440/ D/H/DIS/GIS/B/FIS/C
441/ CIS/CIS/B/B/A/GIS/CIS
442/ FIS/C/FIS/A/E/CIS/C
443/ F/F/C/D/CIS/E/GIS
444/ FIS/G/H/B/C/FIS/B
445/ DIS/C/E/CIS/B/D/DIS
446/ DIS/F/CIS/FIS/H/F/FIS
447/ A/A/H/H/D/A/CIS
448/ D/B/E/C/FIS/G/FIS
449/ B/GIS/DIS/H/A/DIS/B
450/ E/C/H/C/G/G/D


XXVII "84" 20.10.2001
451/ E/DIS/DIS/C/FIS/A/A
452/ E/F/CIS/GIS/C/CIS/DIS
453/ DIS/C/C/H/GIS/E/C
454/ DIS/FIS/D/A/FIS/A/C
455/ F/C/CIS/FIS/FIS/FIS/CIS
456/ E/CIS/F/H/G/B/F
457/ F/B/DIS/H/GIS/E/C
458/ D/F/G/FIS/GIS/F/D
459/ E/GIS/H/B/F/G/GIS
460/ F/H/C/C/H/GIS/E
461/ H/G/DIS/E/G/G/C
462/ B/C/DIS/FIS/G/GIS/G


XXVIII "133A" 12.01.2002
463/ C/F/DIS/G/G/H/E
464/ F/A/DIS/DIS/F/A/G
465/ C/GIS/C/G/D/B/F
466/ E/D/A/D/D/C/FIS
467/ C/F/DIS/CIS/H/FIS/A
468/ FIS/E/DIS/C/D/E/A
469/ CIS/F/GIS/GIS/B/B/A
470/ FIS/FIS/D/C/CIS/D/H
471/ C/E/DIS/CIS/D/E/A
472/ H/B/DIS/A/E/E/D
473/ DIS/GIS/B/B/GIS/A/A
474/ A/E/G/B/C/H/B
475/ FIS/E/FIS/DIS/FIS/F/GIS
476/ G/CIS/FIS/DIS/DIS/F/E
477/ C/A/FIS/C/C/F/GIS
478/ CIS/DIS/E/F/CIS/A/D
479/ F/E/E/D/B/FIS/C
480/ F/GIS/DIS/F/E/CIS/CIS
481/ C/G/H/A/G/F/F


XXIX "157B" 25.05.2002 
482/ E/CIS/H/DIS/A/C/C
483/ B/FIS/C/H/C/A/D
484/ CIS/CIS/GIS/C/H/FIS/DIS
485/ GiS/C/H/GIS/DIS/F/DIS
486/ G/G/A/H/F/H/F
487/ CIS/FIS/E/E/FIS/E/H
488/ CIS/D/D/G/F/D/G
489/ E/FIS/G/B/G/F/D
490/ C/C/G/A/FIS/CIS/E
491/ DIS/E/GIS/FIS/G/CIS/GIS
492/ C/C/H/FIS/G/G/B
493/ B/DIS/G/CIS/C/GIS/C
494/ C/F/C/F/A/GIS/G
495/ B/F/F/F/C/DIS/G
496/ CIS/CIS/D/CIS/B/D/F
497/ DIS/F/FIS/B/B/C/G
498/ G/C/C/C/D/DIS/E
499/ GIS/GIS/CIS/F/G/FIS/G
500/ H/H/F/E/F/GIS/GIS
501/ A/F/DIS/D/C/FIS/GIS
502/ E/C/B/A/D/A/C
503/ A/G/A/FIS/E/C/E
504/ GIS/E/C/B/A/F/F

XXX "100" 29.10.2002
505/ D/B/C/F/CIS/FIS/D
506/ C/DIS/CIS/B/B/F/G
507/ C/CIS/CIS/A/C/G/A
508/ H/H/G/CIS/FIS/CIS/A
509/ FIS/DIS/H/CIS/C/H/CIS
510/ B/H/GIS/GIS/F/A/A
511/ G/G/CIS/G/C/GIS/F
512/ GIS/D/H/GIS/H/GIS/GIS
513/ D/FIS/D/GIS/D/C/D
514/ G/A/F/E/B/H/H
515/ FIS/GIS/B/DIS/DIS/GIS/D
516/ FIS/G/E/H/F/C/D
517/ FIS/F/H/DIS/C/CIS/D
518/ GIS/CIS/CIS/G/A/H/A

XXXI "120" 06.02.2003
519/ D/FIS/G/D/B/H/C
520/ CIS/D/D/G/GIS/CIS/C
521/ E/H/B/G/C/GIS/D
522/ FIS/FIS/CIS/E/B/D/GIS
523/ E/B/CIS/DIS/FIS/G/D
524/ F/F/G/F/FIS/G/CIS
525/ FIS/B/DIS/B/B/C/DIS
526/ H/CIS/FIS/E/DIS/F/CIS
527/ CIS/C/F/H/B/B/GIS
528/ F/E/E/GIS/C/C/FIS
529/ GIS/CIS/GIS/C/B/B/C
530/ CIS/FIS/CIS/FIS/D/DIS/C
531/ GIS/H/D/E/F/DIS/A
532/ A/CIS/C/DIS/B/A/C
533/ B/G/A/D/D/F/CIS
534/ C/FIS/FIS/F/DIS/B/C
535/ C/A/G/G/G/G/B 

XXXII "133B" 06.06.2003
536/ B/A/D/GIS/FIS/GIS/FIS
537/ DIS/H/F/C/CIS/H/A 
538/ A/B/B/C/CIS/DIS/C
539/ H/DIS/DIS/FIS/H/A/F
540/ G/B/G/B/F/FIS/D
541/ H/B/GIS/G/C/F/FIS
542/ CIS/DIS/C/DIS/DIS/F/CIS
543/ C/F/E/H/F/H/FIS
544/ G/G/C/H/C/A/FIS
545/ H/G/GIS/E/G/F/H
546/ A/FIS/D/DIS/CIS/A/D
547/ E/B/D/G/E/CIS/A
548/ G/C/FIS/CIS/C/FIS/DIS
549/ B/B/H/D/B/DIS/F
550/ GIS/B/FIS/F/E/G/CIS
551/ DIS/DIS/B/GIS/DIS/G/CIS
552/ H/F/E/D/CIS/FIS/E
553/ D/E/GIS/A/D/FIS/FIS
554/ GIS/GIS/GIS/A/G/G/B


XXXIII "130" 17.10.2003 
555/ C/GIS/B/B/GIS/CIS/GIS
556/ FIS/DIS/CIS/FIS/F/H/DIS
557/ H/A/H/DIS/G/H/F
558/ CIS/C/C/FIS/GIS/E/CIS
559/ CIS/DIS/A/H/G/FIS/E
560/ F/B/H/F/B/H/CIS
561/ GIS/CIS/GIS/FIS/CIS/H/A
562/ B/H/A/CIS/C/GIS/CIS
563/ H/CIS/G/D/A/FIS/F
564/ FIS/CIS/F/E/G/G/E
565/ E/CIS/C/F/GIS/DIS/F
566/ F/C/E/E/H/E/E
567/ A/C/E/H/CIS/CIS/E
568/ B/B/D/D/DIS/D/D
569/ DIS/H/H/CIS/GIS/B/C
570/ H/E/CIS/D/A/B/A
571/ FIS/FIS/DIS/CIS/DIS/CIS/DIS
572/ F/GIS/FIS/E/FIS/F/H
573/ FIS/DIS/B/GIS/G/CIS/GISXXXIV "95B" 24.02.2004
574/ E/C/D/H/H/DIS/B
575/ A/B/F/G/A/CIS/C
576/ E/F/GIS/G/GIS/GIS/C
577/ DIS/B/FIS/H/H/DIS/FIS
578/ GIS/F/G/CIS/B/GIS/CIS
579/ A/C/F/C/A/B/H
580/ C/A/B/C/C/D/FIS
581/ GIS/C/G/F/H/C/B
582/ E/H/F/D/D/FIS/DIS
583/ G/G/F/G/F/C/B
584/ E/F/GIS/G/H/F/DIS
585/ B/C/B/A/B/DIS/A
586/ B/E/C/DIS/C/CIS/CIS

XXXV "165" 29.05.2004 
587/ C/GIS/GIS/H/F/H/C
588/ H/D/FIS/G/E/G/CIS
589/ G/CIS/A/G/E/B/C
590/ FIS/DIS/E/A/C/C/CIS
591/ GIS/H/D/B/A/D/A
592/ CIS/F/A/C/C/FIS/G
593/ GIS/A/GIS/E/B/H/FIS
594/ A/G/E/DIS/F/B/D
595/ H/F/A/G/C/G/CIS
596/ B/GIS/H/F/G/C/A
597/ E/DIS/H/FIS/H/D/CIS
598/ E/H/F/B/E/C/DIS
599/ C/GIS/CIS/GIS/D/GIS/GIS
600/ F/C/D/E/B/A/CIS
601/ GIS/F/E/G/GIS/C/F
602/ D/CIS/G/B/CIS/F/G
603/ D/H/A/FIS/H/B/DIS
604/ DIS/DIS/CIS/CIS/GIS/E/F
605/ CIS/C/C/F/A/F/CIS
606/ F/E/H/C/DIS/D/B
607/ GIS/G/E/H/FIS/A/A
608/ CIS/FIS/CIS/B/FIS/C/D
609/ C/B/B/A/D/A/C
610/ DIS/C/G/E/H/D/F

XXXVI "137" 10.11.2004
611/ C/C/E/H/G/DIS/GIS
612/ DIS/B/A/B/DIS/GIS/C
613/ G/B/DIS/G/GIS/C/G
614/ D/FIS/C/C/DIS/E/H
615/ DIS/E/GIS/C/H/DIS/A
616/ CIS/H/C/GIS/F/C/GIS
617/ H/GIS/CIS/CIS/GIS/A/B
618/ GIS/H/B/A/CIS/GIS/B
619/ B/DIS/A/B/B/DIS/A
620/ FIS/H/E/FIS/GIS/CIS/GIS
621/ G/DIS/DIS/B/D/F/A
622/ FIS/H/H/CIS/A/F/CIS
623/ B/DIS/B/FIS/F/E/C
624/ CIS/C/D/B/GIS/GIS/DIS
625/ D/DIS/GIS/E/H/D/C
626/ B/GIS/E/CIS/B/FIS/H
627/ C/FIS/B/H/B/B/GIS
628/ FIS/G/B/G/B/C/G
629/ G/A/A/A/FIS/C/E

XXXVII "122B" 27.03.2005
630/ B/FIS/C/A/C/A/D
631/ A/A/F/CIS/G/CIS/C
632/ A/C/G/C/H/A/H
633/ F/E/GIS/C/B/C/CIS
634/ F/CIS/B/F/F/C/D
635/ GIS/DIS/DIS/D/GIS/B/CIS
636/ C/FIS/H/F/A/F/B
637/ C/D/D/D/D/F/DIS
638/ GIS/F/D/FIS/G/C/DIS
639/ D/A/GIS/E/FIS/C/D
640/ G/G/GIS/B/CIS/GIS/F
641/ D/C/G/DIS/B/C/FIS
642/ C/CIS/F/A/D/FIS/CIS
643/ D/CIS/DIS/H/FIS/C/C
644/ C/GIS/F/C/E/DIS/F
645/ C/G/E/DIS/D/C/DIS
646/ GIS/GIS/C/FIS/F/E/G
647/ GIS/FIS/H/FIS/G/H/GXXXVIII "121B" 27.07.2005
648/ GIS/GIS/B/D/D/D/B
649/ GIS/GIS/C/DIS/FIS/C/E
650/ GIS/FIS/C/B/FIS/C/A
651/ B/F/DIS/A/CIS/D/H
652/ F/B/F/B/H/F/GIS
653/ G/G/A/FIS/H/FIS/DIS
654/ DIS/H/FIS/GIS/C/F/F
655/ C/H/B/F/G/B/F
656/ C/F/D/E/FIS/CIS/G
657/ DIS/A/C/D/CIS/GIS/A
658/ E/A/H/C/H/E/F
659/ C/CIS/D/C/G/C/H
660/ E/C/FIS/A/F/G/E
661/ G/A/GIS/D/A/E/D
662/ C/FIS/A/FIS/A/DIS/D
663/ GIS/GIS/GIS/DIS/C/B/GIS
664/ H/G/G/B/C/G/HXXXIX "153" 25.11.2005
665/ GIS/D/DIS/FIS/D/B/CIS
666/ DIS/GIS/C/B/G/C/F
667/ F/FIS/A/CIS/G/C/A
668/ GIS/FIS/GIS/FIS/GIS/D/DIS
669/ D/G/GIS/H/CIS/CIS/C
670/ A/FIS/A/D/C/C/CIS
671/ GIS/E/GIS/B/H/GIS/C
672/ DIS/G/A/B/F/FIS/A
673/ C/FIS/GIS/D/DIS/CIS/C
674/ G/G/G/DIS/C/H/FIS
675/ C/FIS/GIS/C/A/GIS/DIS
676/ E/F/DIS/C/H/C/G
677/ B/C/GIS/CIS/A/C/C
678/ G/C/CIS/DIS/F/CIS/C
679/ F/G/DIS/D/F/E/H
680/ FIS/A/FIS/F/E/A/GIS
681/ CIS/F/DIS/E/DIS/B/A
682/ GIS/DIS/A/DIS/DIS/C/G
683/ D/F/FIS/C/C/C/CIS
684/ G/C/G/G/C/H/CIS
685/ F/CIS/G/D/H/F/DIS
686/ A/F/E/C/E/G/AXL "156" 27.04.2006
687/ F/F/E/C/B/E/A
688/ H/CIS/C/DIS/CIS/B/E
689/ C/F/D/E/A/H/E
690/ F/DIS/E/GIS/DIS/DIS/C
691/ F/D/D/H/G/A/FIS
692/ B/GIS/F/CIS/DIS/A/G
693/ F/CIS/DIS/FIS/D/H/DIS
694/ CIS/H/D/GIS/DIS/FIS/CIS
695/ FIS/G/FIS/CIS/D/DIS/E
696/ D/H/CIS/H/C/G/H
697/ D/B/G/B/DIS/D/D
698/ A/DIS/D/E/C/A/CIS
699/ CIS/H/F/FIS/C/G/DIS
700/ G/DIS/C/H/C/CIS/E
701/ G/G/C/GIS/FIS/D/G
702/ F/G/F/FIS/FIS/D/C
703/ B/E/C/A/GIS/D/FIS
704/ F/C/FIS/B/DIS/GIS/CIS
705/ G/D/C/C/CIS/G/C
706/ B/C/C/H/G/C/E
707/ GIS/GIS/D/GIS/H/A/B
708/ GIS/A/D/F/GIS/CIS/BXLI "103" 30.09.2006
709/ D/GIS/A/C/F/GIS/CIS
710/ D/CIS/FIS/D/B/DIS/D
711/ B/F/G/DIS/C/B/H
712/ E/E/D/H/B/H/FIS
713/ A/D/CIS/C/GIS/F/DIS
714/ C/B/D/C/A/A/C
715/ C/CIS/H/DIS/DIS/E/C
716/ F/G/C/G/D/CIS/H
717/ CIS/H/GIS/B/B/A/E
718/ C/E/C/C/FIS/H/G
719/ A/GIS/F/B/CIS/CIS/H
720/ F/B/E/GIS/DIS/C/CIS
721/ A/B/DIS/B/G/A/DIS
722/ H/H/F/C/B/G/GIS
723/ FIS/C/DIS/F/CIS/B/DXLII "155" 11.01.2007
724/ H/H/FIS/C/FIS/DIS/A
725/ C/A/GIS/D/A/A/C
726/ GIS/C/D/CIS/CIS/D/C
727/ F/FIS/B/DIS/FIS/DIS/E
728/ F/E/H/G/FIS/FIS/C
729/ C/A/A/G/C/C/CIS
730/ B/CIS/G/C/FIS/G/H
731/ H/FIS/H/H/B/F/CIS
732/ GIS/C/H/A/C/C/DIS
733/ GIS/D/A/C/F/C/A
734/ DIS/GIS/H/B/FIS/B/D
735/ H/H/E/CIS/B/A/GIS
736/ H/FIS/FIS/C/A/CIS/B
737/ FIS/G/G/H/G/B/B
738/ A/DIS/G/DIS/F/CIS/C
739/ F/A/G/DIS/E/GIS/F
740/ H/DIS/B/A/E/D/CIS
741/ FIS/CIS/G/H/G/GIS/C
742/ E/E/GIS/E/E/C/D
743/ G/F/G/GIS/F/D/DIS
744/ GIS/C/A/DIS/B/D/C
745/ GIS/GIS/CIS/H/D/FIS/DISXLIII "118C" 15.06.2007
746/ B/F/CIS/E/D/F/CIS
747/ F/CIS/B/D/F/H/H
748/ E/E/H/FIS/H/B/C
749/ FIS/B/A/DIS/F/CIS/CIS
750/ FIS/H/C/A/G/C/FIS
751/ C/DIS/CIS/H/E/A/A
752/ F/D/B/B/H/DIS/CIS
753/ CIS/A/C/CIS/A/C/F
754/ B/GIS/CIS/F/F/B/DIS
755/ D/C/CIS/GIS/E/B/A
756/ C/G/D/A/F/F/A
757/ F/C/A/DIS/FIS/CIS/B
758/ E/B/E/A/CIS/B/C
759/ D/DIS/FIS/A/B/E/E
760/ F/H/DIS/H/DIS/A/G
761/ GIS/FIS/E/E/D/A/H
762/ DIS/H/C/H/C/A/GISXLIV "115" 11.10.2007
763/ A/H/FIS/DIS/C/E/FIS
764/ B/D/G/GIS/D/F/CIS
765/ GIS/H/A/H/E/D/D
766/ H/E/H/DIS/H/D/FIS
767/ CIS/C/F/C/F/F/E
768/ FIS/C/DIS/H/DIS/C/CIS
769/ GIS/D/C/A/CIS/C/F
770/ FIS/B/H/B/A/C/DIS
771/ CIS/C/H/A/F/E/E
772/ C/D/D/C/D/FIS/FIS
773/ E/FIS/GIS/GIS/H/A/C
774/ E/D/G/F/DIS/FIS/FIS
775/ FIS/GIS/G/B/GIS/C/CIS
776/ CIS/E/CIS/C/FIS/A/B
777/ DIS/G/C/H/GIS/A/G
778/ F/DIS/E/DIS/B/CIS/CXLV "128" 03.02.2008
779/ E/D/DIS/C/DIS/GIS/C
780/ E/C/H/F/A/E/FIS
781/ C/FIS/E/E/G/DIS/GIS
782/ C/F/C/GIS/C/G/B
783/ CIS/E/G/DIS/G/G/F
784/ F/H/DIS/G/DIS/B/E
785/ G/GIS/GIS/GIS/B/B/FIS
786/ F/D/C/GIS/C/D/A
787/ G/CIS/F/FIS/D/F/H
788/ E/GIS/FIS/E/DIS/GIS/B
789/ A/DIS/GIS/F/H/B/CIS
790/ G/FIS/E/D/F/E/CIS
791/ FIS/B/FIS/FIS/D/DIS/A
792/ GIS/A/FIS/E/FIS/E/CIS
793/ H/FIS/H/C/B/E/F
794/ D/C/E/H/D/D/FIS
795/ C/CIS/F/FIS/E/D/FIS
796/ H/DIS/DIS/C/CIS/DIS/CIS
797/ FIS/H/CIS/A/FIS/C/BXLVI "97A" 10.06.2008
798/ DIS/A/H/F/FIS/B/DIS
799/ DIS/F/A/CIS/C/A/FIS
800/ B/DIS/D/GIS/CIS/G/D
801/ F/C/G/CIS/G/C/DIS
802/ G/D/CIS/A/H/FIS/A
803/ G/B/GIS/DIS/F/G/C
804/ H/H/C/C/F/C/GIS
805/ CIS/A/G/CIS/D/C/FIS
806/ B/F/B/B/C/C/A
807/ G/CIS/FIS/FIS/F/GIS/B
808/ C/CIS/GIS/E/B/A/GIS
809/ A/F/G/F/FIS/D/H
810/ DIS/CIS/D/H/C/E/C
811/ DIS/F/F/F/D/B/CISXLVII "66" 15.09.2008
812/ H/FIS/G/A/E/F/G
813/ DIS/DIS/H/E/CIS/GIS/D
814/ DIS/A/B/G/D/C/E
815/ B/FIS/B/B/CIS/GIS/FIS
816/ FIS/GIS/D/B/DIS/A/G
817/ B/H/E/C/C/GIS/A
818/ CIS/CIS/E/F/H/H/GIS
819/ A/F/H/B/C/E/E
820/ B/GIS/B/DIS/B/FIS/GXLVIII "100" 20.11.2008
821/ F/FIS/GIS/A/GIS/GIS/DIS
822/ C/GIS/CIS/G/E/CIS/C
823/ F/F/CIS/C/C/DIS/C
824/ DIS/F/DIS/G/B/H/D
825/ D/C/B/B/GIS/G/H
826/ F/B/E/FIS/FIS/FIS/D
827/ GIS/GIS/F/H/E/H/FIS
828/ G/E/CIS/D/H/DIS/C
829/ DIS/F/C/F/FIS/H/DIS
830/ DIS/F/H/H/A/E/H
831/ D/E/F/E/B/H/F
832/ CIS/E/B/CIS/G/A/G
833/ CIS/D/FIS/D/F/A/FIS
834/ H/E/E/FIS/G/C/DXLIX "126B" 28.02.2009
835/ C/A/CIS/F/A/E/E
836/ C/F/B/G/E/D/H
837/ GIS/H/B/FIS/FIS/D/A
838/ B/A/G/CIS/CIS/G/C
839/ DIS/A/D/G/G/C/G
840/ E/B/C/D/FIS/D/F
841/ E/C/E/C/CIS/CIS/A
842/ B/D/FIS/A/FIS/F/E
843/ D/G/E/H/E/FIS/DIS
844/ A/G/GIS/A/H/B/DIS
845/ E/GIS/E/H/F/C/H
846/ CIS/F/C/F/C/E/G
847/ DIS/C/F/H/H/GIS/E
848/ D/E/C/B/F/H/D
849/ DIS/F/GIS/C/H/FIS/C
850/ C/B/A/E/H/FIS/C
851/ G/C/CIS/DIS/FIS/G/D
852/ H/B/C/CIS/E/B/EL "131B" 04.07.2009
853/ GIS/E/CIS/CIS/DIS/CIS/C
854/ CIS/GIS/GIS/GIS/C/G/C
855/ G/H/A/CIS/CIS/F/A
856/ F/D/GIS/F/G/D/GIS
857/ A/C/E/C/DIS/CIS/G
858/ GIS/C/GIS/CIS/C/FIS/FIS
859/ FIS/D/F/FIS/F/C/G
860/ DIS/F/F/F/E/A/G
861/ CIS/H/FIS/FIS/F/B/GIS
862/ B/C/F/F/GIS/F/B
863/ E/F/H/CIS/B/GIS/G
864/ GIS/F/H/B/D/FIS/GIS
865/ C/DIS/F/F/FIS/B/A
866/ FIS/D/F/DIS/FIS/F/DIS
867/ H/G/CIS/D/B/A/FIS
868/ E/H/A/G/F/H/A
869/ H/C/B/C/H/B/A
870/ D/GIS/F/F/C/B/D
871/ DIS/DIS/FIS/A/GIS/FIS/FISLI "104" 12.11.2009
872/ CIS/H/B/F/B/G/D
873/ H/A/G/FIS/GIS/B/F
874/ GIS/B/CIS/C/B/D/CIS
875/ H/DIS/E/C/CIS/A/GIS
876/ CIS/A/A/F/GIS/F/C
877/ F/E/G/E/D/A/F
878/ A/C/CIS/C/B/H/E
879/ GIS/DIS/C/D/H/D/E
880/ D/C/D/DIS/F/GIS/FIS
881/ A/B/B/F/F/DIS/GIS
882/ G/DIS/CIS/G/F/F/H
883/ GIS/CIS/D/D/C/C/F
884/ DIS/CIS/C/D/F/DIS/FIS
885/ F/H/CIS/C/FIS/E/E
886/ FIS/GIS/DIS/CIS/FIS/B/FLII "76" 24.02.2010
887/ G/FIS/DIS/G/FIS/F/C
888/ G/DIS/A/CIS/H/B/DIS
889/ GIS/B/C/A/GIS/G/DIS
890/ GIS/D/B/H/E/FIS/C
891/ G/DIS/A/DIS/E/C/DIS
892/ D/A/GIS/H/GIS/G/DIS
893/ GIS/GIS/G/D/DIS/F/C
894/ F/C/D/F/F/DIS/CIS
895/ C/FIS/D/GIS/G/C/DIS
896/ A/G/F/C/B/E/CIS
897/ G/H/E/GIS/E/G/GLIII "122C" 11.05.2010
898/ E/A/C/E/G/H/C
899/ FIS/DIS/B/A/FIS/FIS/FIS
900/ FIS/CIS/CIS/D/D/B/GIS
901/ FIS/C/DIS/CIS/G/E/GIS
902/ D/E/C/DIS/D/H/GIS
903/ GIS/CIS/D/C/CIS/C/B
904/ A/F/CIS/C/E/DIS/A
905/ C/A/FIS/F/H/G/CIS
906/ H/B/C/DIS/E/H/C
907/ CIS/H/C/A/C/GIS/B
908/ A/FIS/E/C/B/DIS/A
909/ CIS/H/FIS/G/C/GIS/H
910/ G/DIS/E/FIS/C/F/A
911/ FIS/F/CIS/FIS/A/FIS/C
912/ C/B/F/E/H/CIS/GIS
913/ CIS/G/A/G/DIS/CIS/F
914/ G/B/E/CIS/E/C/ALIV "98" 10.09.2010
915/ FIS/FIS/GIS/C/CIS/C/H
916/ GIS/G/F/B/F/D/A
917/ FIS/A/E/A/DIS/F/DIS
918/ E/GIS/A/GIS/E/C/DIS
919/ G/D/C/H/G/E/DIS
920/ D/H/B/D/A/C/C
921/ B/B/A/CIS/B/GIS/DIS
922/ CIS/A/FIS/E/C/D/F
923/ A/E/GIS/G/D/G/GIS
924/ H/B/B/GIS/DIS/A/CIS
925/ FIS/D/GIS/CIS/DIS/FIS/A
926/ G/E/A/G/FIS/FIS/H
927/ FIS/E/GIS/GIS/F/D/H
928/ E/H/B/A/H/DIS/BLV "78" 17.12.2010
929/ DIS/H/E/F/FIS/G/CIS
930/ A/DIS/CIS/E/A/A/DIS
931/ F/C/GIS/C/B/H/D
932/ B/FIS/FIS/CIS/FIS/D/GIS
933/ B/FIS/H/GIS/FIS/F/H
934/ DIS/C/CIS/E/G/D/FIS
935/ E/A/C/DIS/CIS/G/GIS
936/ E/C/GIS/A/FIS/A/A
937/ F/H/A/FIS/FIS/F/FIS
938/ GIS/D/H/F/CIS/C/CIS
939/ D/F/GIS/F/D/GIS/ALVI "97B" 05.03.2011
940/ A/E/DIS/FIS/GIS/A/H
941/ B/CIS/B/G/F/GIS/C
942/ A/C/F/GIS/B/G/G
943/ DIS/B/G/H/GIS/H/E
944/ A/GIS/F/H/H/CIS/CIS
945/ CIS/C/F/B/CIS/E/F
946/ FIS/CIS/E/G/FIS/CIS/E
947/ A/A/FIS/FIS/CIS/C/G
948/ C/GIS/DIS/F/B/D/CIS
949/ C/DIS/DIS/E/B/H/B
950/ D/DIS/B/DIS/GIS/D/C
951/ C/GIS/FIS/H/H/GIS/A
952/ B/A/D/G/GIS/CIS/F
953/ F/D/F/DIS/H/FIS/GISLVII "118D" 10.06.2011
954/ C/A/CIS/CIS/A/E/CIS
955/ DIS/C/CIS/B/E/FIS/CIS
956/ H/DIS/A/FIS/GIS/GIS/C
957/ CIS/H/CIS/H/B/FIS/H
958/ A/G/CIS/G/DIS/B/F
959/ GIS/C/E/C/GIS/A/G
960/ A/FIS/A/DIS/H/B/FIS
961/ C/D/E/C/GIS/G/F
962/ E/DIS/CIS/D/FIS/DIS/D
963/ D/FIS/A/G/E/F/G
964/ E/F/FIS/E/G/F/D
965/ D/C/H/G/A/D/B
966/ F/B/D/A/G/G/GIS
967/ F/GIS/GIS/CIS/G/DIS/C
968/ E/C/C/G/H/DIS/CIS
969/ FIS/E/C/C/A/B/FIS
970/ DIS/E/FIS/D/C/DIS/ALVIII "46" 06.10.2011
971/ C/B/DIS/GIS/E/DIS/CIS
972/ C/C/DIS/GIS/A/DIS/H
973/ B/FIS/DIS/D/H/DIS/H
974/ F/C/DIS/A/D/DIS/E
975/ G/G/DIS/DIS/G/GIS/E
976/ FIS/G/F/CIS/A/C/F
977/ F/FIS/GIS/FIS/A/G/FLIX "118E" 21.11.2011
978/ DIS/B/C/E/DIS/E/CIS
979/ GIS/C/DIS/A/G/D/DIS
980/ C/DIS/C/DIS/CIS/F/E
981/ GIS/H/DIS/F/C/GIS/CIS
982/ E/C/FIS/C/G/G/B
983/ C/H/C/FIS/E/B/C
984/ E/G/C/B/B/H/G
985/ GIS/CIS/D/F/B/G/G
986/ D/FIS/A/G/G/H/FIS
987/ CIS/GIS/C/C/F/CIS/B
988/ H/C/C/FIS/B/B/F
989/ DIS/E/G/C/C/B/C
990/ H/D/FIS/DIS/GIS/CIS/H
991/ C/H/A/F/A/CIS/H
992/ F/FIS/F/FIS/F/GIS/H
993/ C/E/H/G/F/C/ELX "111" 18.03.2012
994/ GIS/C/F/E/D/C/GIS
995/ D/H/B/H/E/C/CIS
996/ CIS/GIS/DIS/H/G/F/A
997/ A/DIS/H/D/D/C/G
998/ F/G/G/C/F/A/GIS
999/ FIS/FIS/DIS/G/G/DIS/A
1000/ C/H/A/E/H/E/FIS
1001/ H/DIS/E/FIS/D/B/DIS
1002/ DIS/A/FIS/D/E/GIS/A
1003/ C/B/H/F/C/C/GIS
1004/ A/D/G/E/D/FIS/GIS
1005/ GIS/C/A/DIS/D/C/E
1006/ F/C/A/C/G/GIS/C
1007/ F/CIS/E/F/B/GIS/D
1008/ CIS/C/B/CIS/B/FIS/D
1009/ FIS/E/B/DIS/F/B/BLXI "106" 07.07.2012
1010/ FIS/DIS/F/G/E/CIS/H
1011/ D/FIS/C/H/A/A/D
1012/ DIS/C/E/D/F/D/B
1013/ F/C/CIS/A/FIS/A/G
1014/ D/H/B/C/C/CIS/A
1015/ G/F/G/GIS/FIS/D/DIS
1016/ A/DIS/B/E/B/C/G
1017/ D/D/A/FIS/G/E/C
1018/ H/A/B/E/G/FIS/GIS
1019/ GIS/E/C/A/D/FIS/B
1020/ H/H/G/GIS/DIS/E/DIS
1021/ B/B/H/D/A/A/CIS
1022/ DIS/CIS/A/B/C/F/D
1023/ A/GIS/DIS/C/G/CIS/E
1024/ FIS/C/H/A/D/H/ELXII "135B" 18.03.2012
1025/ D/D/E/FIS/D/D/CIS
1026/ C/G/FIS/H/G/F/DIS
1027/ A/H/D/G/DIS/GIS/C
1028/ D/CIS/D/A/D/FIS/H
1029/ H/C/F/C/F/F/H
1030/ C/F/GIS/FIS/B/FIS/F
1031/ GIS/C/C/DIS/GIS/FIS/FIS
1032/ C/FIS/C/C/C/B/C
1033/ C/E/D/G/H/FIS/FIS
1034/ G/E/A/E/A/F/CIS
1035/ B/F/G/B/CIS/A/D
1036/ C/A/B/H/C/CIS/C
1037/ A/DIS/D/G/C/C/D
1038/ C/H/F/GIS/GIS/E/A
1039/ B/A/GIS/G/DIS/G/C
1040/ GIS/G/B/CIS/DIS/D/CIS
1041/ DIS/H/D/B/G/C/D
1042/ G/E/E/B/GIS/H/A
1043/ GIS/DIS/G/B/H/B/D
1044/ FIS/DIS/D/CIS/G/D/GLXIII "146B" 05.03.2013
1045/ C/F/A/A/G/C/F
1046/ DIS/G/B/DIS/A/D/FIS
1047/ FIS/DIS/H/G/C/G/F
1048/ GIS/C/G/C/GIS/E/C
1049/ C/C/FIS/D/H/A/A 
1050/ B/GIS/C/E/FIS/DIS/F
1051/ G/GIS/D/A/FIS/F/CIS
1052/ C/E/C/G/C/FIS/C
1053/ G/H/F/C/C/H/F
1054/ FIS/D/FIS/A/D/B/GIS
1055/ C/A/G/CIS/G/F/B
1056/ GIS/A/F/CIS/DIS/CIS/E
1057/ DIS/G/H/F/A/C/C
1058/ G/E/B/C/G/FIS/H
1059/ CIS/H/H/FIS/C/G/A
1060/ FIS/D/C/FIS/E/F/F
1061/ B/B/F/C/D/GIS/D
1062/ D/FIS/G/FIS/CIS/C/B
1063/ DIS/E/DIS/C/GIS/F/G
1064/ E/B/D/E/F/GIS/C
1065/ D/G/F/C/C/FIS/F